หน้าหลักshapeimage_1_link_0
ความเป็นมาAbout.htmlAbout.htmlshapeimage_2_link_0
ครูผู้สอนTeacher/Teacher.htmlTeacher/Teacher.htmlshapeimage_3_link_0
กิจกรรมActivities/Activities.htmlActivities/Activities.htmlshapeimage_4_link_0
ตารางเรียนTimetable.htmlTimetable.htmlshapeimage_5_link_0
ค่าเรียนApply.htmlApply.htmlshapeimage_6_link_0
ติดต่อเราContact.htmlContact.htmlshapeimage_7_link_0
 
โรงเรียนดนตรีวรนันท์
คุยกันนิด

ยินดีต้อนรับสู่ web site ของโรงเรียนดนตรีวรนันท์นะครับ web ใหม่นี้ได้เพิ่มการเชื่อมต่อเข้ากับ facebook ด้วย ใครมีบัญชีของ facebook ก็ให้ทำการค้นหาคำว่า  โรงเรียนดนตรีวรนันท์ แล้ว add ได้เลยนะครับ

ดนตรีเป็นสิ่งจำเป็นต่อชาวโลกอย่างยิ่ง เช่นเดียวกันกับศิลปะแขนงอื่นๆ ผู้ที่มีดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะดนตรีอยู่เสมอจะมีบุคลิกภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตใจอ่อนโยนและอารมณ์ที่ละเอียดอ่อน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น การเล่นดนตรีสร้างความเบิกบานและความภาคภูมิใจแก่ผู้เล่น ผู้ฟังเกิดความสุข การเรียนดนตรีอย่างสมบูรณ์นั้นมิไช่เพียงฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรีแต่เพียงอย่างเดียว ต้องมีความเข้าใจ มีความรู้สึก และมีความซาบซึ้งในดนตรี

การเรียนดนตรีในโรงเรียนสอนดนตรีทำให้เด็กมีสังคมอีกสังคมหนึ่งซึ่งเป็นทั้งวัยเดียวกันและต่างวัย แต่มีความนิยมชมชอบและเป้าหมายอันเดียวกันคือการดนตรี เด็กได้ฝึกความกล้าที่จะแสดงดนตรีต่อหน้าผู้ชม การเล่นดนตรีเป็นกลุ่มช่วยฝึกเด็กให้มีสติและสมาธิ ใช้ไหวพริบและปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ดั้งนั้นโรงเรียนสอนดนตรีที่ดีต้องมีบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน ต้องเป็นสถานที่ที่มีความสะดวกปลอดภัย ครูผู้สอนมีศักยภาพ อุปกรณ์การเรียนการสอนครบถ้วนและทันสมัย

การวัดผลมีประสิทธิภาพและที่เชื่อถือได้ การเรียนดนตรีอย่างน้อยอาทิตย์ 1 ชั่วโมง บวกกับการฝึกซ้อมเป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างมีเป้าหมายและเป็นระบบระเบียบ จะทำให้การเรียนดนตรีมีประสิทธิผล และนักเรียนมีการพัฒนาการที่เห็นได้ชัด